Som et led i projektes offentliggørelse vil resultater fra forsøgene blive tilgængelige på dette sted.