Oplandsstyring

Der udvikles et nyt effektivt styringsprogram, som støtter optimeret drift af afløbssystemer og systematisk vedligehold af pumpestationer.
 
Ved at koble en pumpestyring (eks. Dedicated Control (Grundfos), som er konstrueret til avanceret styring og overvågning af pumpestationer) med SewerView (Krüger), som er konstrueret til både forecast, on-line overvågning og styring/dokumentation af bassinfyldning, overløb, spjældstilling og flow, fås et unikt styresystem, som effektivt kan optimere den daglige drift af et afløbssystem.
 
De 2 systemer sammen vil definere nye nøgletal (nye kombinationer), og nye styringsalgoritmer til driftsoptimeringen af både afløbssystem og renseanlæg.
 
For at kunne få gavn af data og opstille styringen udføres følgende:
Der udarbejdes en avanceret afløbsmodel og overflademodel af delopland til Gummerup RA.
 
Der laves en detaljeret analyse af eks. afløbsforhold og driftsoplysninger.
 
Der etableres pumpestationer med dosering til svovlbrintekontrol mm. Desuden hard- og software til datakommunikation.
 
Herefter installeres software Sewerview og Dedicated Controls, og der etableres dataudveksling via ny open source software. Der opstilles automatik i softwaren til analyse, specifikation, programmering mm.
 
I et af oplandene opsættes en H2S-måler, der skal dokumentere niveau og medvirke til styring af dæmpningsforanstaltninger, og i det hele taget give mere viden om dannelsen af H2S.