Afløbsstyring

 
 
Fremtidens afløbsstyring vil være afhængig af:
  • forudsigelser af nedbør, indsivning og spildevandsflow 
  • online målinger fra afløbssystemet af flow, vandniveauer eller stofkoncentrationer.  
 
Dette vil betyde at afløbssystemets kapaciteter bedre kan udnyttes og der vil opnås:
  • færre overløb til kritiske recipienter 
  • en øget rensekapacitet på renseanlægget
  • mindre korrosion på centrale dele af systemet. 
 
Nogle af de teknologier, der vil bruges i HEPWAT, er blandet andet Grundfos ‘Dedicated Controls’ og Krügers SewerFlex. 
 
Selve styringen vil fokusere på brugen af pumper og bedre udnyttelse af bassinvolumener i afløbssystemet.