Afstrømningsforecast

 
Ved brug af radar kan vi få en regnprognose som vi kan lave et forecast for indløbet til renseanlægget eller for opstuvninger i oplandet. 
 
Et afstrømningsforecast er godt for renseanlæggget, da det giver mulighed for at omstille til regnstyring rettidigt. Et renseanlæg, afhængigt af udformningen, skal typisk bruge 2-5 timer, på at omstille til regnstyring. Ved at omstille til regnstyring mindskes risikoen for slamflugt. Slamflugt sænker rensegraden af renseanlægget i dagevis og øger miljøbelastningen af recipienten. 
 
Afstrømningsforecasten bruges også til styring i oplandet, så der ikke er risiko for opstuvning når der holdes vand tilbage.