Afstrømningsmodel

 
Der opsættes en MIKE URBAN-model af afløbssystemet, som det ser ud i dag, 2017. 
 
 
Denne model kan bruges til at vurdere styringsstrategier og -potentialer i oplandet til Gummerup Renseanlæg. Dette vil på sigt kunne medføre en mere stabil drift af renseanlæg og færre overløb til de lokale recipienter. 
 
 
MIKE URBAN-modellen kan også bruges til at vurdere placering af flow- eller niveaumålere, som kan bruges til at kalibrere modellen eller finde uvedkommende vand.