Online indsivningsanalyse

Der vil blive opsat en online indsivningsanalyse.  Herved kan forskelle i indsivning i forhold til årstid og regndybder analyseres og anvendes til eksempelvis afløbsstyring.

Ved at analysere på indsivningen i oplandet til Gummerup Renseanlæg og kortlægge den kan indsivningen på sigt minimeres ved at lave yderligere indsatser i de problemfyldte områder.

Da det kan være dyrt at udbedre fejlkoblinger i et ledningssystem, vil indsivningsanalyse også kunne bruges til at behandle det indsivende vand på en anden måde end ved at lade det løbe til renseanlægget.