Avanceret biologisk rensning

I Anammoxprocessen omdannes Ammonium (NH4+) og Nitrit (NO2−) til frit Kvælstof (N2) og vand (H2O).
 
NH4+ + NO2− → N2 + 2H2O
 
Ved denne proces anvendes der ikke ilt og den kan derfor spare en masse beluftning i renseanlæggene, som er en af de store energislugere i den traditionelle renseproces.

Anamoxbakterierne vokser langsomt, og derfor benytter man nogle plastikmedier som bakterierne kan vokse på, og som kan fastholdes i mobilanlæggets tanke uden at bakterierne skylles ud. 

Plastikmedier af typen K5, som anammoxbakterier kan vokse på.
 
 
 
Plastikmedie med bakteriebelægning