Avanceret fjernelse af lægemiddelrester

Et traditionelt renseanlæg er ikke designet til at fjerne lægemidler og andre miljøfremmede stoffer fra spildevandet.

Derfor kan det være nødvendigt med en efterpolering af det rensede spildevand.

I Hepwat projektet etableres en containerløsning til efterpolering af vandet fra mobilrenseanlægget.
En delstrøm vil her blive renset for lægemidler og andre miljøfremmede stoffer, for at videreudvikle på en efterprøvet metode, hvor spildevandet renses ved biologiske processer. Her anvendes tilvænnede bakterier i en MBBR-løsning.