Biogasproduktion

Biogas dannes ved omsætning af organisk stof i en rådnetank.

Biogassen kan herefter anvendes til elproduktion som en kilde til grøn strøm.

Organisk stof findes i spildevand og dannes af de bakterier, der vokser i renseanlæg, og er med til at rense vandet.