Kulstoffjernelse

I mobilrenseanlægget er første trin et biosorptionsanlæg, som skal give maksimalt udtag af kulstof i det primære rensetrin, hvor gaspotentialet er størst.
 
Større biogasproduktion giver mere grøn energi.
 
Biosorptionsanlægget består af en tank med medier i, som bakterier kan vokse på, og et efterfølgende filter til at fange det organiske stof der er i spildevandet, og det der dannes af bakterierne.
 
Bakterierne fanger det organiske stof, der er opløst i spildevandet, og omsætter det til bakteriebiomasse, som kan fanges i et filter.
 
Udtaget af organisk stof kan styres on-line ud fra kulstofbehovet i det biologiske trin.
 
 
 
 
Tromlefilter set udefra. Tromlen med filterdugen på er beskyttet af en metalkappe.
 
 
 
 
Indvendigt i tromlefilteret spules slam (organisk stof) af filterdugen og ned i en rende, hvor det ledes bort til senere biogasproduktion.