Membranfiltrering

For at adskille partikler i vandet fra det rensede spildevand er der i mobilanlægget anvendt en kompakt teknologi, der ved membran filtrering suger vandet ud gennem nogle hule membranfibre, mens partiklerne i spildevandet efterlades tilbage.

Membranfibrene er samlet i en kassette som vist på billedet herunder.

Figuren herunder viser hvordan membranfibrene fungerer. 

Membran kassette som i mobilrenseanlægget er placeret i en glasfibertank.

 

 

Forklaring af membranfibrenes funktion, hvor det rensede spildevand suges ud af de hule membraner, mens partikler i spildevandet holdes tilbage.