Projektet

Den danske spildevandsbranche får endnu et fyrtårn – et projekt, der skal demonstrere den nyeste danske teknologi inden for rensning af spildevand

Miljø- og Fødevareministreriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i december 2016 bevilget støtte til Fyrtårnsprojektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste wATer systems), som står for ”Højere miljømæssig ydeevne i spildevandssystemer”.

Assens Forsyning realiserer projektet i et partnerskab med Grundfos, Krüger og ARTOGIS.

Læs mere om projektets baggrund, formål, mål og nyhedsværdi ved at klikke i venstremenuen.

Læs mere om MUDP.