Baggrund

HEPWAT skal udvikle nye løsninger til rensning af spildevand på dele af Gummerup Renseanlæg, og dele af dette renseanlægs spildevandsledninger.
 
Det kommer til at fungere, som et levende laboratorium - et LiveLab.
Livelab'et projekteres i foråret 2017, og tages i brug fra marts 2018.
 
De nye spildevandsløsninger, der udvikles i LiveLab’et, dikterer design og funktionalitet i Assens Forsynings kommende centrale renseanlæg ved Assens by.
Dette tages i brug  2020, og vil altså være ”født” med de sidste nye teknologier.
 
Fyrtårnsprojektets mål er bl.a. at introducere nye processer og proceskombinationer, som både forøger renseanlæggets evne til at omdanne organisk stof til bioenergi, og samtidigt bruger mindre energi.
Desuden vil der blive udviklet løsninger til at fjerne flere stoffer i spildevandet.
 
Det hele vil blive bundet sammen i den integrerede styring og overvågning, hvor data fra sensorer i rør og pumper bliver indsamlet og analyseret, og de forskellige processer til opsamling og behandling af spildevandet interagerer og retter sig ind efter hinanden.