MUDP

Miljø- og Fødevareministreriets Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har i december 2016 bevilget støtte til Fyrtårnsprojektet HEPWAT (Higher Environmental Performance in Waste wATer systems), som står for ”Højere miljømæssig ydeevne i spildevandssystemer”.

Se artikel om HEPWAT-projektet i MUDP årsberetningen for 2016 (side 9).

Se MUDP's hjemmeside her.

MUDP
MUDP er et program under Miljø og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi. 

Programmet støtter projekter inden for eksempelvis vand, klimatilpasning, luft samt ressourcer og affald.

Programmet blev oprettet i 2007,  og har siden da støttet ca. 450 projekter med ca. 575 millioner kroner.
 
MUDP understøtter regeringens målsætninger om en ambitiøs grøn omstilling, som på en bæredygtig og effektiv måde tager hensyn til danske arbejdspladser, og hvor konkurrenceevne går hånd i hånd med hensynet til miljø og klima. 
 
MUDP er med til at sikre sammenhæng mellem de miljøpolitiske mål og virksomhedernes investeringer i udvikling af ny miljøteknologi. 
 
MUDP skal styrke danske virksomheders konkurrenceevne, skabe vækst og beskæftigelse, samt øge eksport af miljøteknologiske løsninger, og dermed fastholde Danmarks profil som førende inden for miljøteknologi. 
 
Tilskud fra MUDP afhjælper en del af den risiko, der er forbundet med at udvikle fremtidens grønne løsninger og udviklingen af dansk miljøteknologi.
 
MUDP administreres af Miljø- og Fødevareministeriet og bidrager til virksomhedernes udvikling af markedet for deres løsninger gennem tilskud til udvikling, test og demonstration. 
I 2016 har MUDP støttet 43 projekter med ca. 124 mio. kr.